Welkom bij het Drempeltheater 

Het Drempeltheater is een amateurtoneelgezelschap en voert jaarlijks één van de vier Mysteriedrama's van Rudolf Steiner op in het Nederlands.

Nieuws:

Zondag 7 februari jl. een fantastische Themadag gehad in Zeist met de opvoering van enkele scènes uit het tweede tafereel van het vierde Mysteriedrama, met Johannes, Maria, de gnomen, de elfen, de zielewezens, de geest van de jeugd, Lucifer, Theodora en de andere Philia.
Corrie Hendriks verzorgde de opening en gaf tussen de scènes door een inleiding. Na de lunch waren er vier werkgroepen waarin boeiende dingen aan bod kwamen en hard gewerkt is.
De dag werd afgesloten met een hartverwarmende voordracht van Frans Lutters.
Kortom, een dag met een *

Zie reacties onder de knop: Vriendenkring

De volgende opvoering is op 16 maart a.s. in Den Haag. Zie Agenda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Foto's Ad Hupkes

Jubileumboek

In maart 2010 hebben wij ons 21-jarige project: de vier Mysteriedrama's van Rudolf Steiner opvoeren in het Nederlands afgesloten met een integrale opvoering van het het vierde drama. Naar aanleiding van deze afsluiting en het honderdjarig bestaan van de Mysteriedrama's is vanuit een samenwerking met in totaal 51 mensen een jubileumboek tot stand gekomen met de titel: HOE KARMA WERKT.

klik om te vergroten

Hierin wordt vanuit vele aspecten belicht waarom de Mysteriedrama's nog steeds actueel zijn door bijdragen van medewerkers, oud-medewerkers en toeschouwers. Het boek bevat samenvattingen van de vier drama's en beschrijvingen van de vijf hoofdpersonages. In totaal 232 pagina's met veel kleurrijke foto's.

Zie voor bestellen onder de knop: Het Boek.

ANBI-status

Stichting Drempeltheater heeft de ANBI-status. Zie verder onder de knop 'Contact'.